Het leven en de werken

jan-dejong.nl

THUIS  |  ESSAYS  |  500 WOORDEN  |  COLUMNS  |  RECENSIES LTM  | JAN DE JONG OP CUBRA.NL  |  FOTO'S 


Mooie Keetje uit Oosterhout,

'Het Noordbrabantsche meisje'

(Hildebrand: Camera Obscura)

afbeelding: CuBra


 

Eigen school & tuin  |

22 juni 2013

 

 

Het idee van die Oosterhoutse parochie om een school en een tuin te beginnen, is een goed plan. Zouden meer kerken moeten doen. Toen ik een eeuw of wat geleden van de lagere school naar de mulo ging, had ik één ding voor op mijn lotgenoten: ik sprak vloeiend Latijn. Geleerd van een heuse pater in de parochietuin.

Dat kwam zo: op zekere dag wandelde mijnheer pastoor de klas binnen en informeerde wie er misdienaar wilde worden. Hij had daarbij al wel een paar jongens op het oog, waarvan er eentje in tranen uitbarstte. Die dacht dat ie dan later ook pastoor moest worden en had daar kennelijk weinig zin in.

Ikzelf zag andere mogelijkheden. Iedere zondag zou ik voor een uitverkochte zaal schitteren op dat machtige podium. Ik was destijds ook al lid van de plaatselijke toneelclub en naarstig op zoek naar mogelijkheden om mijn talenten aan een breder publiek te tonen. Veel godsvrucht kwam daar dus niet bij kijken.

De repetities waren na schooltijd, twee keer in de week. We waren met zijn achten en moesten niet alleen allerlei handelingen onder de knie krijgen, maar ook de tekst leren. Dat gebeurde op traditioneel middeleeuwse wijze. Wij kregen een boekje waarin bijvoorbeeld Dominus vobiscum et cum spiritu tuo stond. En die pater deed dan voor hoe we dat uit moesten spreken. Meer niet. De didactische werkvormen van de Heer zijn van een goddelijke eenvoud. Ik kan me tenminste niet herinneren dat er ook nog aandacht was voor de betekenis van die woorden. Het waren gewoon toverspreuken die we van buiten moesten leren. Dan kwam alles goed.

En dat was ook zo. Juist omdat die zinnen niks betekenden, klonken ze zo overtuigend. Ze verwezen naar iets dat veel groter was dan wij.

Laat het een les zijn voor die nieuwe Oosterhoutse parochieschool: leer de kinderen van alles, maar leg niet te veel uit. Misschien dat een van hen er dan later in de krant nog een aardig stukje over schrijft. Sub conditione Jacobi.