Het leven en de werken

jan-dejong.nl

THUIS  |  ESSAYS  |  500 WOORDEN  |  COLUMNS  |  RECENSIES LTM  | JAN DE JONG OP CUBRA.NL  |  FOTO'S 


Mooie Keetje uit Oosterhout,

'Het Noordbrabantsche meisje'

(Hildebrand: Camera Obscura)

afbeelding: Cubra


 

In naam van de minister  |

16 juni 2012

 

 

Minister Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, een naam te mooi om gewoon met ‘Schultz’ af te doen. Wie ‘Schultz’ zegt, doet de minister tekort. Véél tekort. Als je Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus heet, dan mag je op zijn minst verwachten dat het journaille je recht doet. En gewoon wat extra papier bestelt om je fraaie naam in al zijn rijkdom aan het volk te tonen.

Met zo’n naam ben je bovendien ook ongelooflijk belangrijk. Vorige week citeerde een landelijk dagblad voor de grap de volledige naam van koning Beatrix. Daar hadden ze ongeveer driekwart kolom voor nodig. Wat ze ermee wilden bewijzen, weet ik niet. Maar voor mij persoonlijk onderstreepte het nog maar eens hoe ongelooflijk voornaam en belangrijk onze vorstin is. Meteen na Beatrix komt Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Om te demonstreren hoe belangrijk ze precies is, beheert de minister een breed pakket aan nevenfuncties. Net als de koningin, die naast haar werk als vorstin ook nog eens gravin van Buren en Barones van Breda is. Onder vele andere, mag ik daar geruststellend aan toevoegen. Melanie heeft dat ook. Behalve Minister van Infrastructuur en Milieu was ze volgens Wikipedia bijvoorbeeld in 2005 voorzitter van de jury die het ‘Jongste raadslid van Nederland’ koos.

Nou heb ik zelf ook weleens in jury’s gezeten, dus ik weet zo’n beetje wat het is. Je hebt een stel kandidaten en dan moet jij zeggen wie de beste dichter, het mooiste meisje of de schoonste springer is. En dat valt nog niet mee! Want eenmaal tot die finale doorgedrongen zijn alle dichters goed, alle meisjes mooi en springen alle springers schoon.

Ik vraag me af hoe dat er in die jury van Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus aan

toe ging. Hebben ze al die jongste raadsleden naar hun paspoort gevraagd? Ik bedoel: hoeveel jury heb je nodig om het jongste raadslid te kiezen? Dat bén je gewoon. En dat is bij die winnende dichters, meisjes en springers nog maar zeer de vraag.

Die jury van Melanie was dus grote flauwekul – en dat tekent meteen haar belangrijkheid. Eenvoudige zwoegers als ik zitten in jury’s waar gewerkt moet worden. Melanie liet gewoon de feiten het werk doen. Met een koninklijke vanzelfsprekendheid, stel ik me zo voor.

En nu is zij weer in het nieuws. Onder de Rijense rondweg moeten namelijk twee faunatunnels komen. Want dat is zo afgesproken. Maar na één tunnel vond de gemeente het welletjes. Een zeer groene landschapsvereniging tekende protest aan en dan verwacht je in Nederland een jarenlang getouwtrek tegenover alle beschikbare rechtscolleges. Niets van dat alles. Want van de week beschikte de minister achteloos dat één tunnel ook wel genoeg was. Punt uit.

De landschapsvereniging boog diep en noteerde (bijna trots!) in het verenigingslogboek dat zij het genot had mogen proeven van zeer voornaam teruggefloten te zijn door Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Een wapenfeit dat iedere verdere rechtsgang overbodig maakt.