Het leven en de werken

jan-dejong.nl

THUIS  |  ESSAYS  |  500 WOORDEN  |  COLUMNS  |  RECENSIES LTM  | JAN DE JONG OP CUBRA.NL  |  FOTO'S 


Mooie Keetje uit Oosterhout,

'Het Noordbrabantsche meisje'

(Hildebrand: Camera Obscura)

afbeelding: Cubra


Een ambitieus stadje  |

4 juni 2011

 

Als ik ergens lees dat het ambitieniveau van de gemeente Oosterhout omlaag moet, denk ik altijd: kan dat dan nog? Sinds de haar per ongeluk toegevallen stadsrechten in 1809 heeft het stadje zich toch vooral ingespannen om zo low profile mogelijk te blijven. Het licht ver onder de korenmaat te houden. Voorbeelden? Moet ik het dan weer over die zelfvoldane bestuurders hebben die dat station aan hun neus voorbij lieten gaan? Dat bedoel ik.

Deze keer gaat het over het groen in de naoorlogse buurten. Er schijnt nog enige discussie te zijn over wlke oorlog we het dan hebben. De Frans-Duitse van 1870 gooit op dit moment hoge ogen op het stadhuis. Maar er gaan ook stemmen op om al het groen van na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ongebreideld zijn gang te laten gaan. Want als het om bezuinigen gaat, hebben ze in Oosterhout ineens weer opvallend veel ambitie.

Als ik het goed begrijp bestaan er in de groenvoorziening drie niveaus: maximaal, gemiddeld en minimaal. In de volksmond heten die matig, tamelijk belabberd en ronduit slecht. Het boeiendst is dat minimale niveau, of, in bestuurdersbargoens, het ecologische niveau. De ambitie is daar vooral om de bewoners van zon ecologische wijk de indruk te geven dat ze boffen. In hun overwoekerde straten heerst een biologisch evenwicht waar de andere buurten met afgunst naar kijken.

Goed, met je rollator, je rolstoel of je kinderwagen is er geen doorkomen aan, maar dat is juist positief. Het is in de echte natuur immers niet anders? Weleens een hoogbejaarde zebra over de Afrikaanse steppe zien draven? Nou dan. Ook andere dieren (olifanten, giraffen) die slecht ter been zijn, kom je er niet tegen. En dat zal straks in de Dammenbuurt of de Schildersbuurt niet anders zijn. Alleen voor wie zich vief en lenig van groenvoorziening naar groenvoorziening kan slingeren, is er dan nog plaats in de wijk.

En het gaat trouwens niet alleen om het groen h. Ook de wegen, de riolering en de waterberging worden binnen tien jaar zorgvuldig op steppeniveau gebracht. Zodat over een jaar of twaalf een delegatie uit Johannesburg op excursie naar Oosterhout komt, om te zien hoe het vroeger ook alweer was, thuis in Zuid-Afrika.

Op de nog wat langere termijn zullen wereldberoemde archeologen hun tenten rond het oude Troje opbreken, om in Oosterhout te gaan graven naar een verloren geraakte beschaving. Documentatie toont aan dat daar tussen 1809 en 2020 een stadje heeft gelegen, met geen andere ambitie dan zo onopgemerkt mogelijk de grens tussen leven en dood te passeren.